Vergoedingen

Afspraken zorgverzekering

Met alle zorgverzekeraars hebben wij voor 2018 afspraken gemaakt. Vergoeding voor fysio-, manuele en bekkentherapie is afhankelijk van het door u afgesloten aanvullende pakket.

Contracten met zorgverzekeringen in 2019

Wij hebben na lang wikken en wegen besloten om voor het jaar 2019 geen contracten te ondertekenen met de volgende zorgverzekeraars: CZ, Nationale Nederlanden, OHRA, National Academic, Promovendum en  Besured,

Onze redenen hiervoor zijn de hoge administratieve lasten en lage tarieven, zodat er vrijwel geen ruimte meer is voor kwalitatief goede behandelingen, het volgen van de nodige bij en nascholing en innovatie.

Wij willen kwalitatief hoogwaardige zorg bieden en dat wordt deze verzekeraars met dit soort contracten niet mogelijk gemaakt.

Wat betekent dit voor u in 2019?

Voor het jaar 2018 verandert er niets, indien u nog behandelingen heeft in uw verzekeringspakket worden die gewoon vergoed.

In 2019 verandert er wel iets. Iedereen kan bij ons komen voor een behandeling! Alleen is het zo dat als u verzekerd bent bij een verzekering waar we geen contract mee hebben, u de rekening van ons krijgt en die aan ons dient te betalen.

Vervolgens kunt u de gekregen nota declareren bij uw verzekeraar. Afhankelijk van uw verzekeringsvoorwaarden krijgt u grotendeels vergoed.

Met wie hebben wij in 2019 wel een contract?

Wij hebben met de volgende verzekeraars wel een contract:

Menzis, Achmea, ONVZ, DSW, VGZ, ENO en Zorg en Zekerheid

https://www.zorgwijzer.nl/zorgverzekering-2019/vergoeding-niet-gecontracteerde-zorg-onduidelijk

Factuur

Als de zorgverzekeraar vergoedt, declareren wij de kosten rechtstreeks bij hem. U krijgt dus geen factuur.

Chronische aandoeningen

Heeft u vragen over vergoedingen bij chronische aandoeningen die staan op de ‘lijst Borst’? Neem gerust contact met ons op.Meer weten?

U kunt ons altijd bellen voor informatie. Ook kunt u kijken op www.defysiotherapeut.com en klikken op ‘bent u goed verzekerd’ of bekijk uw polisvoorwaarden.