Vergoedingen

Vergoeding voor fysiotherapie en manuele therapie is afhankelijk van het door u afgesloten aanvullende pakket. Daarnaast is het van belang om te weten of wij als praktijk een contract hebben met uw zorgverzekeraar.

Contracten met zorgverzekeraars in 2019

Wij hebben met de volgende zorgverzekeraars WEL een contract:

  • Menzis (incl. Anderzorg, HEMA en PMA),
  • Achmea (incl. FBTO, Avero Achmea, De Friesland, Zilveren Kruis, ProLife, OZF en Interpolis),
  • ONVZ (incl. VVAA en PNO-zorg),
  • DSW (incl. StadHolland en InTwente),
  • VGZ (incl. Unive, Bewuzt, IZZ, IZA, Zekur, UMC en United Consumers),
  • ENO (incl. Salland en Zorgdirect),
  • Zorg en Zekerheid (incl. AZVZ),
  • ASR (incl. Ditzo en De Amersfoortse).

We hebben na lang wikken en wegen besloten om voor het jaar 2019  GEEN contracten te ondertekenen met de volgende zorgverzekeraars:

X CZ (incl. OHRA, CZdirect, JustCZ en Nationale Nederlanden)
X National Academic,
X Promovendum,
X Besured.

Onze redenen hiervoor zijn o.a. de hoge administratieve lasten en lage tarieven bij deze zorgverzekeraars. Hierdoor is er vrijwel geen (financiële) ruimte meer voor kwalitatief goede behandelingen, het volgen van de nodige bij- en nascholing en innovatie.

Wij willen kwalitatief hoogwaardige zorg bieden en dat is bij deze verzekeraars met dit soort contracten niet mogelijk.

Wat betekent dit voor u 2019?

Iedereen kan bij ons komen voor een behandeling!

Als u verzekerd bent bij een verzekeraar waar we een contract mee hebben, kunnen we de kosten rechtstreeks declareren bij uw verzekeraar. Mits u daarvoor een aanvullende verzekering heeft afgesloten.

Indien u verzekerd bent bij een verzekeraar waar we geen contract mee hebben, ontvangt u zelf de rekening van ons. Deze dient u die aan ons te betalen.  Vervolgens kunt u de gekregen nota declareren bij uw verzekeraar. Afhankelijk van uw verzekeringsvoorwaarden krijgt u een deel vergoed. Meestal ligt de vergoeding rond de 75%.

Chronische aandoeningen

Er zijn een aantal chronische aandoeningen waarbij fysiotherapie (na 20 behandelingen!) vergoed wordt uit de basisverzekering. Oefentherapie bij knie- of heupartrose, COPD of claudicatio intermittens wordt vanaf de eerste behandeling (beperkt) vergoed. Hiervoor geldt wel het verplichte eigen risico. Ook heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist.

Heeft u vragen over vergoedingen bij chronische aandoeningen die staan op de ‘lijst Borst’? Neem gerust contact met ons op. Meer weten? U kunt ons altijd bellen voor informatie. Ook kunt u kijken op www.defysiotherapeut.com en klikken op ‘bent u goed verzekerd’ of bekijk uw polisvoorwaarden. Of kijk op https://zorgvergoeding.com/page/book/10/info-voor-consumenten

Fysiotherapie aan huis

Indien u (tijdelijk) niet in staat bent om naar onze praktijk toe te komen kan er een huisbezoek ingepland worden. We kunnen op huisbezoek komen indien u in de Oosterparkwijk woont of in 1 van de omliggende wijken (Binnenstad-Oost, Korrewegwijk, Oosterhogebrug). Voor fysiotherapie aan huis is wel een verwijzing van uw huisarts of specialist vereist.